previous pauseresume next

به جشنواره شهید مطهری خوش آمدید

تمدید مهلت ارسال فرآیند يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری تا ۱۰ دی ماه ۹۶

مراحل ثبت فرآیند

۱- ایجاد حساب کاربری 

۲-دانلود فرم ثبت فرآیند

۳- تکمیل فرم ثبت فرآیند و تاییدیه معاونت آموزشی 

۴- ورود به حساب کاربری و بارگذاری فایل ها در محل مربوطه(افزودن فرآیند)

۵- دریافت ایمیل تاییدیه فرآیند

فرم ثبت فرآیند

تاییدیه معاونت آموزشی