فراخوان جشنواره

یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به یاری خداوند متعال با محور"تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی"همزمان با نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

 

 

با عنایت به اين كه طبق روال سال هاي گذشته برگزاري جشنواره شامل دو بخش دانشگاهي و كشوري خواهد بود، لذا خواهشمند است اقدامات لازم برای برگزاري جشنواره دانشگاهي به شرح زیر آغاز شود:

·   ارسال فراخوان در اسرع وقت به واحدهاي مرتبط دانشگاه

·   جمع آوري گزارشات و مستندات فعاليت هاي نوآورانه دانشگاهي

·   داوري و انتخاب فعاليت هاي نوآورانه برتر دانشگاهي

·   شروع بارگذاري اطلاعات فرایندهای برتر دانشگاهیتا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در سامانه نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دهمین جشنواره کشوری شهید مطهری(که آدرس آن متعاقبا اعلام خواهد شد)

شایان ذكر است كه هر دانشگاه/دانشکده مجاز است همانند جشنواره سال گذشته فقط يك فعاليت نوآورانه را در هر يك از حيطه هاي شش گانه زير كه در جشنواره دانشگاهي برتر شده است، براي بررسي و رقابت به بخش جشنواره كشوري معرفي نمايد.

حيطه هاي شش گانه:

·  تدوين و بازنگري برنامه­هاي آموزشي

·  ياددهي و يادگيري

·  ارزشيابي آموزشي (دانشجو، هيات علمي و برنامه)

·  مديريت و رهبري آموزشي

·  يادگيري الكترونيكي

·   طراحي و توليد محصولات آموزشي

شایان ذکر است با توجه به تجربیات دوره­های پیشین و به منظور رفع هم پوشانی­های احتمالی در روند داوری فرایندها، در آینده نزدیک تعریف کاربردی حیطه­های شش گانه و نیز معیارهای قضاوت در خصوص حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی حضورتان تقدیم می­شود.

ضمنا هر فعاليت نوآورانه بايد حاوي مجموعه همراه (به صورت فايل) باشد كه كليه اطلاعات ضروري براي داوری فراهم و ارزيابي­آن تسهيل شود.