مجریان جشنواره

 

 

دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

رئيس جشنواره: دکتر غلامرضا اصغري

دبير جشنواره: دكتراحمد موحدیان عطار

دبير علمي  جشنواره: دکتر نيکو يماني

دبیر اجرایی جشنواره: سهیلا احسانپور

 

 

 

 

اعضاء کميته علمي

 

دکتر علیرضا یوسفی

دکتر مسیح صبوری

دکتر طاهره چنگيز

دکتر علیمحمدی

دکتر نيكو يماني

دکتر محمد رفیعی نیا

دكتر عليرضا ايرج پور

دکتر سلیمانی

دكترمحمود اعتباري

دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر سعید فرقانی

دکتر بهاره طحانی

دكتر مهدي جعفرزاده ساماني

دکتر شهرام شایان

دکتر زمزم پاک نهاد

دکتر فریبا حقانی

دکتر امید یقینی

دکتر حمیدرضا پورزمانی

دکتر حمید رحیمی

دکتر سیما بابایی

دکتر زریچهر وکیلی

دکتر شادی فرسایی

دکتر محمدی زاده

دکتر مژگان نوریان

دکتر فریبا جوکار

دکتر مریم جهانبخش

دکتر آرش نجیمی

دکتر فهیمه السادات جعفریان

دکتر اطهر امید

دکتر سپیده جمشیدیان

سهیلا احسانپور

دکتر مهرداد مستغاثی

 

 

 

 

 

اعضاء کميته اجرايي

 

دکتر نیکو یمانی

دکتر محمد دادگسترنیا

جلیل اسلامیان

علی مختارزاده

سهیلا احسانپور

دکتر اطهر امید

دکتر آرش نجیمی

دکتر فریبا جوکار

مریم حقانی

لیلا حیدری

محمد محمدی

مهندس مهسا حسینی

آزیتا رستمی

میترا دادمان

علیرضا خادم

دکتر زریچهر وکیلی

بهاره سلیمانی