previous pauseresume next

تغییر تاریخ برگزاری بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

با توجه به شرایط موجود، بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ فروردین ماه ۹۹ به تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ تیر ماه ۹۹ تغییر یافت.

نتايج سیزدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۳۹۹

نتايج سیزدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۳۹۹ اعلام گرديد. تقدير از فعاليت هاي نوآورانه معرفي شده به جشنواره كشوري و مطلوب دانشگاهي در سیزدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري كه در ارديبشهت ماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد، انجام خواهد گرديد.

 

نتایج

تمدید مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه آموزشی تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۴ تمدید گردید. کلیه اساتید محترم و علاقه­ مندان می توانند فعالیت­های نوآورانه خود را از طریق سایت motahari.mui.ac.ir ارسال  نمایید.

جشنواره آموزشی شهید مطهری فروردین ماه ۱۳۹۹

به یاری خداوند متعال سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در روزهای ۲۷ لغایت ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مرکز بین المللی
همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

اشتراک در جشنواره شهید مطهری RSS