تمدید مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه آموزشی تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۴ تمدید گردید. کلیه اساتید محترم و علاقه­ مندان می توانند فعالیت­های نوآورانه خود را از طریق سایت motahari.mui.ac.ir ارسال  نمایید.